Šetrite zdroje našej planéty kupovaním produktov z druhej ruky.

Prečo ?
 

Mnoho ľudí zhromažďuje veci, bez toho aby pre nich boli nejako užitočné. Veci, ktoré si kúpili

a nepoužívajú ich, veci, ktoré používali len párkrát, veci, ktore potrebujú vymeniť malú súčiastku, aby boli plne funkčné. Po nejakej dobe sú zvyčajne vyhodené, napriek tomu že sú stále plne funkčné a mohli by byť používané.

 

Spoločnosti po celom svete likvidujú nové výrobky, pretože ich nakoniec nechcú predať.
Môže to byť z mnohých dôvodov, napríklad: ekonomické (chcú predať každý rok nový model)
alebo sa staný technologicky zastarané (čo často znamená len malý rozdiel medzi novou
a "starou" technológiou) atď.

Ako ?

Nákupom produktov z druhej ruky môžete osobne obmedziť ťažbu nových zdrojov, vytváranie odpadu, tvorbu emisií, atď. Výrobcovia nebudú vyrábať nové produkty z nových zdrojov našej planéty, kvôli nižšiemu dopytu po spotrebe. Vyprodukujú menej výrobkov, obalových materiáloch
a celkovo menej energie.